Stötvågsbehandling

(Vid sen-, gaffelband- eller ligamentskada, krävs remiss från behandlande veterinär)

Stötvågen används både till att behandla muskler, skelett, senor och ligament, bindväv & fascia.


Senskador behandlas mycket framgångsrikt med stötvåg. Vid en senskada rekommenderas 3-5 behandlingar.

Muskulära behandlingar med stötvåg är mycket effektivt vid exempelvis långvarigt spända krampande muskler. Stötvågen ger en ökad blodgenomströmning, vilket är effektivt för behandling av stela, ömma muskler, muskelbristningar och triggerpunkter.

Vid stötvågsbehandling orsakar man ett kontrollerat trauma/ en micro skada i vävnaden. Denna effekt används tex för att "väcka" en läkning av en skada som har avstannat.


Behandling med stötvåg är belagd med karenstid för tävling.
Pris 1000:-