Massage


En välbeprövad behandlingsmetod som har används under lång tid för välmående och rehabilitering.Vid hårt arbete eller överbelastning på grund av felaktig utrustning eller skada så kan musklerna dra ihop sig och bli stumma vilket kan påverkar hästens rörelser. Både vid stretching och vid massage kan man i ett tidigt skede upptäcka muskelspänningar som kan ge varningssignaler om hur hästen mår. På så sätt kan man förhindra att skador uppstår.


I kombination av töjning, sträckning, cirkulationsökande rörelser och triggerpunktsbehandling uppnås en god effekt på hästens vävnad.


  • Rensning av slagg
  • Ökad blodcirkulation
  • Stimulerar lymfsystemet


Detta är några få av många fördelar med massagebehandling.Pris ca 60 minuter  -  700:-