Medicinsk laser

LASER är en förkortning av Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.

Det är ett koncentrerat, välordnat, enfärgat ljus - alla ljusvågor har samma längd och ljuset ligger i fas dvs alla toppar och dalar infaller samtidigt. Man säger att laserljuset är monokromt ( enfärgat) och koherent ( ligger i fas) och det har väldigt liten spridning.
Lasern jag jobbar med faller inom kategorin LLLT; Low Level Laser Therapy och här hamnar lasrar med en uteffekt på upp till 500 mW. Dessa har en biostimulerande effekt. Den hjälper kroppens egen läkning och den har goda effekter på väldigt många olika problem. Laserljuset har störst effekt på cellnivå;


  • ökar cirkulationen
  • ökar cellernas energiproduktion
  • hjälper immunförsvaret genom att främja de vita blodkropparnas aktivitet och snabbar på cellförnyelsen genom att påverka RNA och DNA syntesen.


Laser kan användas för att behandla inflammationer i muskler, senor och leder. Man kan behandla ödem, hudproblem som hotspot, exem, sårskador. Laserljuset har också en avslappnande effekt på musklerna och hästen kan bli trött efter behandlingen.


Många tror att lasern jobbar med värme och den höjer temperaturen i området med en halv grad ungefär, men även om det kan vara välgörande så är det inte värmen som ger effekten utan effekten beror på energin som ljuset frigör i cellerna och den ökade cirkulationen.


  • Behandlingen är helt smärtfri
  • Den är dessutom smärtlindrande, men precis som vid elektroterapin kan en smärtreaktion uppstå när läkningsprocessen går igång
  • Behandlingen är väldigt " snäll" och man kan sätta in laser väldigt tidigt efter en skada.Pris ca 60 minuter  -  700:-