Kinesiotejp

Kinesiotejpning används både i rehab och i förebyggande syfte.


  • För smärtlindring
  • Bra komplement till behandlingar då den "förlänger" behandlingen något i sin effekt
  • Normalisera och optimera muskeltonus och muskelaktivitet
  • Korrigera/förbättra felaktig hållning
  • Förbättra/ korrigera proprioception
  • Vid olika svullnader i kroppen
  • Stöd och avlastning vid eventuella svagheter eller skador